Електродинаміка

Лекційних годин: 70 години

Практичних занять: 71 годин

Самостійна робота: 130 годин

2 course (4 term)
3 course (5 term)

Класична механіка

Лекційних годин: 52 години

Практичних занять: 70 годин

Самостійна робота: 130 годин

2 course (3 term)
2 course (4 term)

Методи математичної фізики

Курс присвячений рівнянням у частинних похідних другого порядку і пов'язаним з ними метматичним методам.

Орієнтований на фізиків.

Лекційних годин: 68 години

Практичних занять: 68 годин

Самостійна робота: 152 години

2 course (4 term)
3 course (5 term)

Основи векторного та тензорного аналізу

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 38 годин

2 course (3 term)

Програмування та математичне моделювання

Програмування та математичне моделювання

Лекційних годин: 54 години

Практичних занять: 35 годин

Самостійна робота: 90 годин

1 course (2 term)
2 course (3 term)

Теорія функцій комплексної змінної

 Теорія і методи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 75 годин

2 course (3 term)