Додаткові розділи математичної фізики та програмування в TeX

Лекційних годин: 51 годин

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 57 годин

3 course (6 term)

Додаткові розділи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 38 годин

3 course (5 term)

Електродинаміка

 

 

 

Лекційних годин: 60 години

Практичних занять: 60 годин

Самостійна робота: 120 годин

2 course (4 term)
3 course (5 term)

Елементи теорії симетрії

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (6 term)

Квантова механіка

Лекційних годин: 68 години

Практичних занять: 68 годин

Самостійна робота: 144 годин

3 course (5 term)
3 course (6 term)

Математичне забезпечення комп'ютерних розрахунків

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (5 term)

Методи математичної фізики

Курс присвячений рівнянням у частинних похідних другого порядку і пов'язаним з ними метматичним методам.

Орієнтований на фізиків.

Лекційних годин: 60 години

Практичних занять: 60 годин

Самостійна робота: 60 години

2 course (4 term)
3 course (5 term)

Методи ТФКЗ

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (5 term)

Теорія алгоритмів

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: ?? годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (6 term)

Термодинаміка і статистична фізика

Курс включає основні положення рівноважних термодинаміки та статистичної фізики, у тому числі методи рівноважної статистичної фізики класичних і квантових невироджених систем, теорію вироджених систем, статистичну фізику гетерофазних багатокомпонентних систем, теорію флуктуацій.

Лекційних годин: 68 годин

Практичних занять: 68 годин

Самостійна робота: 111 годин

3 course (6 term)
4 course (7 term)