Quantum Theory of Solids

Lectures: 64 hours

Practical studies: ---

Self-instruction:13 hours

4 course (7 term)

Варіаційні методи теоретичної фізики

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: 32 годин

4 course (8 term)

Додаткові розділи статистичної фізики

Навчальну дисципліну присвячено вивченню 

а) властивостей речовини в магнітному та електричному полях і

б) статистичної фізики неідеальних систем.

Лекційних годин: 32

Годин самостійної роботи: 40

4 course (8 term)

Квантова електродинаміка

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (8 term)

Квантова оптика

Лекційних годин: 48 годин

Самостійна робота: 42 години

4 course (8 term)

Квантова теорія поля

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (7 term)

Методи теорії груп Лі

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

4 course (7 term)

Теорія випадкових процесів

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (7 term)

Теорія рідких кристалів

Лекційних годин: 36 години

4 course (7 term)

Теорія рідких кристалів

Курс дає знання з розв’язку задач фізики рідких кристалів методами теоретичної фізики, зокрема, теорії фазових перетворень та флуктуацій, лінійної та нелінійної оптики, гідродинаміки, теорії дефектів, та ін.

Лекційних годин: 34

4 course (7 term)