Quantum Theory of Solids

Lectures: 64 hours

Practical studies: ---

Self-instruction:13 hours

4 course (7 term)

Варіаційні методи теоретичної фізики

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: 32 годин

4 course (8 term)

Квантова електродинаміка

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (8 term)

Квантова оптика

Лекційних годин: 48 годин

Самостійна робота: 42 години

4 course (8 term)

Квантова теорія поля

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (7 term)

Методи теорії груп Лі

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

4 course (7 term)

Теорія випадкових процесів

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (7 term)

Теорія рідких кристалів

Лекційних годин: 36 години

4 course (7 term)

Теорія рідких кристалів

Курс дає знання з розв’язку задач фізики рідких кристалів методами теоретичної фізики, зокрема, теорії фазових перетворень та флуктуацій, лінійної та нелінійної оптики, гідродинаміки, теорії дефектів, та ін.

Лекційних годин: 34

4 course (7 term)

Термодинаміка і статистична фізика

Курс включає основні положення рівноважних термодинаміки та статистичної фізики, у тому числі методи рівноважної статистичної фізики класичних і квантових невироджених систем, теорію вироджених систем, статистичну фізику гетерофазних багатокомпонентних систем, теорію флуктуацій.

Лекційних годин: 68 годин

Практичних занять: 68 годин

Самостійна робота: 111 годин

3 course (6 term)
4 course (7 term)