Математичне забезпечення комп'ютерних розрахунків

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (5 term)
Course program: 
 1. Інтерфейс Maple-V Power Edition.
 2. Основні поняття та означення.
 3. Опції робочого режиму.
 4. Пошук довідок та описів.
 5. Опції режиму допомоги.
 6. Робота з операціями аналізу.
 7. Опції графічного режиму.
 8. Побудова графіків.
 9. Команди роботи з об’єтами.
 10. Математичні обчислення.
 11. Математика: елементарні обчислення.
 12. Математика: складні обчислення.
 13. Програми аналізу об’єктів.
 14. Програмування елементарне.
 15. Програмування в пакеті.
 16. Програмування.
 17. Зв’язок з іншими пакетами.
 18. Вихід в LATEX та інші пакети.

 

Knowledge tests: 

Залік

Literature: 

Основна

 1. Опції режиму HELP пакету MAPLE V (електронна версія).
 2. Говорухин В.Н., Цибулин В.Г. Введение в Maple. Математический пакет для всех. М.: Мир, 1978, 208 с.
 3. Манзон Б.М. MAPLE V Power Edition. -М.: Филин, 1998, 240 с.

Додаткова

 1. Дьяконов В.П. Математическая система Maple VR3/R4/R5. М.: Солон, 1998, 400 с.