Методологія та організація наукових досліджень

Лекційних годин: 0 годин

Практичних занять: 34 години

Самостійна робота: 36 годин

1 master course (2 term)
Course program: 

Основні методи роботи з науковою літературою. Визначення стратегії наукового дослідження

Складання загального плану наукового дослідження. Формулювання завдання дослідження: постановка задачі, очікувані результати.

Контроль і перевірка проміжних результатів. Аналіз кінцевих результатів дослідження.

Апробація отриманих результатів, обговорення, доповіді.

Підготовка до доповіді на семінарі, на науковій конференції.

Підготовка наукової статті.

Проведення самостійних наукових досліджень на вибрані теми. Складання рефератів проведених наукових досліджень на вибрані теми.

Доповіді за результатами самостійних наукових досліджень.


 

Knowledge tests: 

Залік

Literature: 

Основна

  1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко.- К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2001.- 80 с.

Додаткова

  1.  Захаров А.А., Шершнев Е.Л. Как написать курсовую или дипломную работу за одну ночь.- С.-П.: Питер.- 2009.- 256 с.
  2. Захаров А.А. Как написать и защитить диссертацию.- С.-П.: Питер.- 2007.- 160 с.
  3. Benka S.G. Who is listening? What do they hear? // Phys. Today.- 2008.- Vol. 61, iss. 12.-P. 49-53