Теорія рідких кристалів

Лекційних годин: 36 години

4 course (7 term)
Course program: 

Навчальна дисципліна " Теорія рідких кристалів " дає знання з сучасної теорії рідких кристалів. Рідкі кристалі знайшли широке застосування як в технічних засобах відображення інформації (різного роду дисплеї) так і в побутовій техніці (телевізори і т.п.). Курс "Теорія рідких кристалів" дає знання з розв’язку задач фізики рідких кристалів сучасними методами теоретичної фізики, зокрема, теорії фазових перетворень та флуктуацій, лінійної та нелінійної оптики, гідродинаміки, теорії дефектів, та ін.

Програма курсу

 ·        Класифiкацiя рiдких кристалiв. Параметр порядку. Теорiя самоузгодженого поля рiдких кристалiв. Теорiя Ландау рiдких кристалiв.

·        Пружна енергiя орієнтаційної деформації рідких кристалiв.

·        Дефекти в рідких кристалах.

·        Рiдкi кристали у зовнiшньому електричному або магнітному полi. Флєксоефект в рiдких кристалах.

·        Енергiя зчеплення директора з поверхнею, вісь легкої орієнтації. Феромагнітні рідкі кристали. Перехiд Фредерiксу в магнітному полі.

·        Особливості переходу Фредерiксу в електричному полі.

·        Флуктуацiї директора нематичного рідкого кристалу. Розсiювання свiтла на флуктуаціях директора.

·        Рiвняння гiдродинамiки рiдких кристалiв. Орiєнтацiя директора в потоцi.

·        Непружнє розсiювання свiтла в рiдких кристалах.

·        Електро-гідродинамічна нестiйкiсть нематичних рiдких кристалiв.

·        Оптика холестеричних рiдких кристалiв.

·        Особливостi смектичних рiдких кристалiв.

·        Нелiнiйна оптика рiдких кристалiв.

·        Свiтлоiндукованi явища в рiдких кристалах.

·        Ліотропні рідкі кристали. Рідко кристалічний стан біологічних об’єктів.

·        Застосування рідких кристалів в техніці.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

·        Класифiкацiю рiдких кристалiв. Теорiю самоузгодженого поля рiдких кристалів;

·        Як отримується пружна енергiя орієнтаційної деформації рідких кристалів;

·        Дефекти в рідких кристалах;

·        Поведінку рiдких кристалів у зовнiшньому електричному або магнітному полi;

·        Флуктуацiї директора нематичного рідкого кристалу;

·        Рiвняння гiдродинамiки рiдких кристалiв;

·        Особливості оптики холестеричних рiдких кристалiв;

·        Особливостi смектичних рiдких кристалiв;

·        Застосування рідких кристалів в медицині та техніці.

 

Knowledge tests: 

Залік

Literature: 

Основна

  1. П. де Жен. Физика жидких кристаллов.- М., Мир, 1977.

  2. С. Чандрасекар. Жидкие кристаллы. - М., Мир, 1980.

  3. Блинов Л.М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов.- М., Наука, 1978.

  4. Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов. - М., Наука, 1983.

  5.  Беляков В.А., Сонин А.С. Оптика жидких кристаллов. - М., Наука, 1982 

  6. І.C. Khoo Liquid Crystals: Physical Properties and Nonlinear Optical Phenomena 

Додаткова

  1.