Додаткові розділи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 38 годин

3 course (5 term)

Електродинаміка

 

 

 

Лекційних годин: 60 години

Практичних занять: 60 годин

Самостійна робота: 120 годин

2 course (4 term)
3 course (5 term)

Елементи теорії симетрії

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (6 term)

Квантова електродинаміка

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (8 term)

Квантова механіка

Лекційних годин: 68 години

Практичних занять: 68 годин

Самостійна робота: 144 годин

3 course (5 term)
3 course (6 term)

Квантова оптика

Лекційних годин: 48 годин

Самостійна робота: 42 години

4 course (8 term)

Квантова теорія поля

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (7 term)

Класична механіка

Лекційних годин: 52 години

Практичних занять: 70 годин

Самостійна робота: 130 годин

2 course (3 term)
2 course (4 term)

Математичне забезпечення комп'ютерних розрахунків

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (5 term)

Методи математичної фізики

Курс присвячений рівнянням у частинних похідних другого порядку і пов'язаним з ними метматичним методам.

Орієнтований на фізиків.

Лекційних годин: 60 години

Практичних занять: 60 годин

Самостійна робота: 60 години

2 course (4 term)
3 course (5 term)