Методи теорії груп Лі

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

4 course (7 term)

Методи ТФКЗ

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (5 term)

Методологія та організація наукових досліджень

Лекційних годин: 0 годин

Практичних занять: 34 години

Самостійна робота: 36 годин

1 master course (2 term)

Основи векторного та тензорного аналізу

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 38 годин

2 course (3 term)

Програмування в математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics

Оглядовий курс з програмування у математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics.

 

Лекційних годин: ??

Годин практичних занять: ??

Годин самостійної роботи: ??

1 master course (1 term)

Програмування та математичне моделювання

Програмування та математичне моделювання

Лекційних годин: 54 години

Практичних занять: 35 годин

Самостійна робота: 90 годин

1 course (2 term)
2 course (3 term)

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці

Лекційних годин: 17

Годин практичних занять: 34

Годин самостійної роботи: 130

1 master course (2 term)

Теорія алгоритмів

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: ?? годин

Самостійна робота: ?? годин

3 course (6 term)

Теорія випадкових процесів

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 course (7 term)

Теорія рідких кристалів

Лекційних годин: 36 години

4 course (7 term)