Теорія функцій комплексної змінної

 Теорія і методи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 75 годин

2 course (3 term)

Термодинаміка і статистична фізика

Лекційних годин: 68 годин

Практичних занять: 68 годин

Самостійна робота: 111 годин

3 course (6 term)
4 course (7 term)

Фізика наночастинок і наносистем

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 36 годин

2 master course (3 term)