Методологія та організація наукових досліджень

Лекційних годин: 0 годин

Практичних занять: 34 години

Самостійна робота: 36 годин

1 курс магистров (2 семестр)

Програмування в математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics

Оглядовий курс з програмування у математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics.

 

Лекційних годин: ??

Годин практичних занять: ??

Годин самостійної роботи: ??

1 курс магистров (1 семестр)

Синергетика в физике

Лекции: 34 час

Практические занятия:  -

Самостоятельная работа: 7 час

1 курс магистров (1 семестр)

Современные проблемы физики

Лекций: 10 час

Практических занятий: 10 час

Самостоятельная работа: 4 час

1 курс магистров (2 семестр)

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці

Лекційних годин: 17

Годин практичних занять: 34

Годин самостійної роботи: 130

1 курс магистров (2 семестр)