Теорія функцій комплексної змінної

 Теорія і методи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 75 годин

2 курс (3 семестр)

Теоретические основы физики функционирования белков

ЛекциЙ: 24 часа

Практических занятий: 10 часов

Самостоятельная работа: 34 часа

2 курс магистров (3 семестр)
2 курс магистров (4 семестр)

Термодинаміка та статистична фізика

Курс включає основні положення рівноважних термодинаміки та статистичної фізики, у тому числі методи рівноважної статистичної фізики класичних і квантових невироджених систем, теорію вироджених систем, статистичну фізику гетерофазних багатокомпонентних систем, теорію флуктуацій.

Лекційних годин: 58 годин

Практичних занять: 58 годин

Самостійна робота: 124 годин

3 курс (6 семестр)
4 курс (7 семестр)

Фізика наночастинок і наносистем

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 36 годин

2 курс магистров (3 семестр)