Косоногов Йосип Йосипович

Косоногов Йосип ЙосиповичКосоногов Йосип Йосипович (31.03.1866 — 22.03.1922), д-р фіз.-мат. наук, проф., академік.

У 1901 після захисту магістерської дисертації був призначений екстраординарним професором кафедри фізики. В 1904 р. захистив докторську дисертацію, став ординарним професором. У 1922 р. був обраний академіком УАН. Завідував фізичною лабораторією, метеорологічною обсерваторією та кабінетом фізичної географії. Проводив дослідження з фізики діелектриків, електричних коливань, оптичного резонансу.

Основні праці присвячені дослідженню електричних та оптичних явищ. У 1901 р. опублікував роботу "К вопросу о диэлектриках", в якій дав викладення теорії електричних коливань та дослідження діелектричної проникності рідини в сантиметровому діапазоні довжин хвиль. У 1902 р. відкрив явище оптичного резонансу у видимій області. Викладав курс фізики для студентів медичного факультету, курси експериментальної та теоретичної фізики для студентів фізико-математичного факультету. Ним були надруковані курси лекцій "Основания физики" та "Теория света", написані книги для середньої школи "Концентрический учебник физики для средних учебных заведений", "Первые беседы по физике", "Начальная физика. Курс первой ступени".

Косоногов Й.Й. був відзначений нагородами: Орденом Святого Станіслава II ступеня (1905 рік), Орденом Святої Ганни II ступеня (1909 рік), Орденом Святого Рівноапостольного Володимира IV ступеня (1912 року).

Основні праці:

  • Атмосферное электричество и земной магнетизм. К., 1898;
  • К вопросу о диэлектриках (магистерская диссертация, ib., 1901;
  • Оптический резонанс, как причина избирательного отражения и поглощения света (докторская диссертация, ib., 1903);
  • Экспериментальные приемы определения диэлектрических коэффициентов. Санкт-Петербургская Библиотека, 1903;
  • Основания физики ib., 4-е вид., 1914.