Бурлак Геннадій Миколайович

Бурлак Геннадій Миколайович (02.03.1948, м. Київ), д-р фіз-мат. наук, проф., фізик-теоретик. 1973 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював старш. наук. співроб., асист., доц., проф. каф. теоретичної фізики. З 1999 – проф.-дослідник в одному з мексиканських ун-тів. Напрями наук. діяльності: поверхневі акустоелектричні хвилі, теорія акустоелектромагнітних соЛіт-раонів, теорія магнітостатичних хвиль у неоднорідних плівках. Розвинув теорію високочастотних електромагнітних коливань в багатошарових мікросферах та провів дослідження умов поширення акусто-електромагнітних соЛіт-раонів в твердих тілах. Автор понад 200 наук. праць,

Осн. праці:
Classical and quantum dynamics of the multilayered spherical nanostructures. London, 2004.

Т.С.Сіденко