Єжов Станіслав Миколайович

Єжов Станіслав МиколайовичЄжов Станіслав Миколайович (15.01.1946 р., м. Київ), д-р фіз.-мат. наук, професор, фізик-теоретик.

У 1967 році закінчив фізичний факультет Київського університету. З 1967 р. працював у Київському університеті інженером, мололодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником лабораторії ядерної фізики, старшим викладачем. З 1985 року працює доцентом, а з 2000 року - професором кафедри теоретичної фізики, з 2002 року - професором кафедри ядерної фізики.

В 2004-2010 рр. Єжов С.М. очолює кафедру теоретичної фізики. Заснував у 1973 році та очолював обчислювальний центр фізичного факультету. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію "Исследование роли механизма прямого взаимодействия в реакции (n,2n) на атомных ядрах", а в 1993 році - докторську дисертацію "Развитие статистической теории взаимодействия нейтронов со средними и тяжелыми ядрами".

Напрями наукової діяльності: статистична теорія ядерних реакцій, теорія прямих ядерних реакцій, статистична теорія збуджених станів, статистична теорія зіткнень релятивістських важких іонів. Розвинув теорію прямого вибивання нуклонів в трьохчастинкових реакціях, дослідив вплив передрівноважних станів на значення і форму перерізів розсіяння, провів теоретичні дослідження статистичного і прямого механізмів непружного розсіяння нейтронів на деформованих ядрах, розвинув статистичну теорію спектрів складних квантових систем з урахуванням взаємодії з неперервними станами.

Член спеціалізованих рад з захисту дисертацій в університеті та в Інституті ядерних досліджень НАН України, член Вченої ради університету.

Читає загальні курси: класична механіка, квантова механіка, методи обчислень, теорія функцій комплексної змінної, теорія ймовірностей; спеціальні курси: теорія ядра, теорія ядерної реакцій, моделювання нейтронних полів в ядерних реакторах, методи оцінок ядерної даних.

Автор понад 100 наукових праць, 1 підручник, 5 навчальних посібників.

Осн. праці:

  • Класична механіка: Підручник. К., 2008 (у співавт.);
  • Методи обчислень: Навч. посіб. К., 2001;
  • Теорія ймовірностей, математична статистика і випадкові процеси: Навч. посіб. К., 2001;
  • The elastic and formfactors // Phys. Letters, 1974. V.48 (in co-authorship);
  • Еhe integral equations for the stochastic scattering matrix. Z. Phys. A-Hadrons and Nuclei, 1991.V. 339 (in co-authorship);
  • The thermalization in heavy-ion collisions // Ukr. J. Phys., 2008. V. 53. № 1 (in co-authorship).

Т.С.Сіденко