Коцаренко Микола Якович

Коцаренко Микола Якович (02.10.1941, с. Хильківка Хорольс. р-ну Полтав. обл. – 09.02.1998, с. Новосілки Макарів. р-ну Київ. обл.), д-р фіз.-мат. наук, проф. 1963 закінчив радіофізичний факультет, 1966 асп-ру каф. теоретичної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1966-87 асист., доц., 1980 проф. каф. теоретичної фізики, 1988-95 зав. каф. астрономії та фізики космосу. Канд. дис. “Некоторые вопросы теории нелинейного взаимодействия электромагнитных волн с плазмой” (1967) докт. дис. “Взаємодія і перетворення електромагнітних і акустичних хвиль у твердих тілах і плазмі” (1979). Напрями наук. діяльності - акустооптика і акустоелектроніка, хвильові процеси в твердотільній та космічній плазмі. Серед визнаних досягнень – відкриття можливості існування другої геліконної гілки в плазмі (1974) та існування акустоелектромагнітних солітонів при параметричній взаємодії електромагнітних та акустичних хвиль (1986). Досліджував плазмові процеси в кометах, пилову плазму в космосі. Заснував спеціалізацію “Фізика космосу” на фіз. ф-ті, очолював наук. роботи за космічними проектами “Інтербол” та “Попередження”. 1995-98 працював в Інституті геофізики Нац. ун-ту Мексики. Під кер. К. захищено 20 канд. та 4 докт. дис. Читав курси теорет. фізики “Теоретична механіка”, “Електродинаміка”, “Квантова механіка”, спец. курси з фізики плазми. Студенти неодноразово визнавали його кращим лектором фіз. ф-ту. Автор та співавтор 1 монографії, 1 наук.-попул. книги та понад 170 наук. праць.

Осн. праці:
Абсолютная и конвективная неустойчивость в плазме и твердых телах. М., 1981 (у співавт.);
Озонова діра - сигнал небезпеки. К., 1990 (у співавт.).

Інформаційний бюлетень Української астрономічної асоціації. 1998. №11. Арх.: Архів КНУТШ. 1995. Спр.61-пвс. В.М. Івченко