Про кафедру теоретичної фізики

Кафедра теоретичної фізики забезпечує викладання на фізичному факультеті загальних курсів теоретичної фізики, а також курсів:

 • Програмування та математичне моделювання
 • Основи векторного та тензорного аналізу
 • Диференціальні та інтегральні рівняння
 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Методи математичної фізики

Крім того, викладачі та співробітники кафедри читають цілий ряд спецкурсів, окремі спецкурси ведуть відомі фізики-теоретики, співробітники НАН України, які працюють на кафедрі за сумісництвом.

Головні напрямки наукових досліджень

 • Фазові переходи, розсіяння і поглинання світла в гетерогенних рідких кристалах
 • Нелінійні явища та явища самоорганізації в рідких кристалах
 • Поширення електромагнітних хвиль в обмежених рідкокристалічних середовищах
 • Взаємодія пучків заряджених частинок з кристалами
 • Фізика та теорія функціонування білків
 • Загальні солітонні проблеми у молекулярних структурах

Очолює кафедру доктор фізико-математичних наук, професор Решетняк Віктор Юрійович.

Кафедра теоретичної фізики готує бакалаврів фізики (4 роки навчання) та магістрів фізики (6 років навчання). Щорічний прийом на кафедру після другого курсу в середньому 10 студентів.

Спеціалізація студентів кафедри відбувається в основному в двох напрямках: теорія конденсованого стану речовини та квантова теорія поля. Студенти отримують також грунтовну підготовку з методів комп'ютерних розрахунків та моделювання.

З третього курсу всі студенти кафедри включаються в активну наукову роботу під керівництвом співробітників кафедри та інститутів НАН України, зокрема, Інституту фізики, Інституту теоретичної фізики, Інституту фізики напівпровідників, Інституту ядерних досліджень, Інституту металофізики. Завдяки цьому випускники кафедри отримують фахову підготовку саме в тих напрямках теоретичної фізики, що розвиваються в НАН України і відображають напрямки розвитку світової фізичної науки.

Бакалаврські та магістерські роботи студентів є оригінальними дослідженнями і їх результати публікуються в наукових журналах.

Випускників кафедри з задоволенням беруть на роботу в наукові установи та на підприємства як України, так і ближнього та далекого зарубіжжя. Отримані знання та практичні навики дозволяють випускникам кафедри успішно працювати і в суміжних з фізикою областях біології, хімії та інших наук.

Кращі випускники навчаються далі в аспірантурі на фізичному факультеті чи в інститутах Національної академії наук.