Сугаков Володимир Йосипович

Сугаков Володимир Йосипович (7.11.1936, м. Златопіль Черкаська обл., нині м. Новомиргород, Кіровоградської обл.), д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України, фізик-теоретик.

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського університету у 1960 році та продовжив навчання в аспірантурі. Викладав в Київському університеті з 1962 по 1969 рр. асистентом кафедри теоретичної фізики, старшим викладачем, доцентом і професором. З 1980 року працював на кафедрі теоретичної фізики за сумісництвом. З 1979 року - завідуючий відділом Теоретичної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України.

Основний напрямок наукової діяльності - теорія твердого тіла. Розробив теорію електронних спектрів та оптичних властивостей молекулярних кристалів з дефектами. Побудував теорію локальних екситонів, теорію поверхневих екситонів, теорію збуджених триплетних станів.

Читав курси: електродинаміка, квантова механіка, спецкурси теорія твердого тіла, теорія магнетизму, проблеми синергетики та ін.

Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1987), лауреат премії НАН України імені К.Синельникова НАН України (1998). Член експертної ради Комітету державних премій України, Голова експертної ради ВАК України, чл. редколегії "Українського фізичного журналу". Автор більше 270 наукових праць, 5 монографій, 7 підручників та навчальних посібників.

Основні праці:
Теоретична фізика. Електродинаміка. 1974;
Основи спеціальної теорії відносності. К., 1977 (у співавт.);
Теорія твердого тіла. К., 2006 (у співавт.);
Сборник задач по теоретической физике. 2-чі видавався рос. мовою (1972, 1984) та перекладений на польську (1975), англ. (1977), япон. (1980) мови ( у співавт.);
Spectroscopy of Defects in Organic Crystals // Kluwer Academic Publishers, 1993;
Lectures in Synergetics. World Scientific, Singapore, 1998;
Основи синергетики. К., 2001.

Т.С. Сіденко