Толпиго Кирило Борисович

Толпиго Кирило БорисовичТолпиго Кирило Борисович (3.05.1916, м. Київ - 13.05.1994, м. Донецьк), д-р фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент АН України, фізик-теоретик.

Закінчив у 1939 р. фізико-математичний факультет Київського університету. В цьому ж році зарахований до аспірантури Інституту фізики АН УРСР, в 1939 р. призваний в армію рядовим. В березні 1945 р. демобілізується, поновлюється в аспірантурі. Працював у Київському університеті, у 1960-66 рр. завідуючим кафедрою теоретичної фізики. Захистив у 1949 році кандидатську дисертацію. У 1964 р. отримав докторську ступінь без захисту дисертації, за сукупністю праць.

Під його керівництвом була розвинута теорія коливань кристалічних граток з урахуванням деформації йонів, розраховані пружні, теплові, електричні і оптичні властивості кристалів. Для студентів каф. читав ряд спецкурсів з теоретичної фізики, вів загальний курс термодинаміки і статистичної фізики. Член-кореспондент АН УРСР (1965). У 1966 р. переїхав до м. Донецька, де завідував кафедрою теоретичної фізики у Фізико-технічному інституті.

Осн. праці:

Термодинамика и статистическая фізика. К., 1966.

Т.С. Сіденко