Верлан Едуард Михайлович

Верлан Едуард Михайлович (22.08.1937, м. Макіївка Донецьк. обл.), канд. фіз-мат. наук, доц., фізик-теоретик. 1953 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працював у 1962-2001: асист., старш. виклад., доц. каф. теоретичної фізики. Канд. дис. «Влияние особенностей возбужденных электронно-колебательных состояний молекулы на спектры комбинационного рассеяния света» (1967). Напрями наук. діяльності: вплив особливостей електронно-коливних станів молекули на спектри комбінаційного розсіяння; нелінійні та параметричні процеси, які мають місце при взаємодії речовин з інтенсивною електромагнітною накачкою; квантова оптика. Протягом багатьох років був вч. секретарем спецради по захисту канд. та докт. дис. фізичного ф-ту ун-ту. Читав курси: електродинаміка, статистична фізика та термодинаміка; спец. курс квантової оптики. Автор бл. 80 наук. праць.

Осн. праці:
Основи спеціальної теорії відносності: Навч. посіб. К., 1977 (у співавт.).

Архів Київ. ун-ту, 2001, Спр. 12-ПВС.; Т.С. Сіденко