Варіаційні методи теоретичної фізики

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: 32 годин

4 курс (8 семестр)

ВСТУП ДО КВАНТОВОЇ ІНФОРМАТИКИ

Курс покликаний ознайомити студентів з базовими поняттями цієї дисципліни такими як кубіт, сфера Блоха, однокубітні та двокубітні логічні елементи, однокубітні та двокубітні стани та оператори...

Лекційних годин: 30

Годин самостійної роботи: 60

3 курс (5 семестр)

Динамічні властивості збуджених станів середовищ

Лекцій: 52 години

Практичних занять: 20 годин

Самостійна робота: 72 годин

2 курс магістрів (3 семестр)
2 курс магістрів (4 семестр)

Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння є основним математичним засобом формулювання майже всіх законів фізики. Вміння їх розв’язувати є необхідною вимогою для вивчення переважної більшості дисциплін .

 

 

Лекційних годин: 52

Годин практичних занять: 70

Годин самостійної роботи: 130

1 курс (1 семестр)
1 курс (2 семестр)

Додаткові розділи квантової механіки

 Спеціальний курс для студентів спеціалізацій "Теоретична фізика", " Квантові компьютери та квантова інформація". Розглядаються питання квантової механіки, які потребують поглибленого вивчення студентами спеціалізацій та є базовими для інших спеціальних курсів.

Лекційних годин: 30

Годин практичних занять: 

Годин самостійної роботи: 30

4 курс (7 семестр)

Додаткові розділи математичної фізики та програмування в TeX

Лекційних годин: 51 годин

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 57 годин

3 курс (6 семестр)

Додаткові розділи статистичної фізики

Навчальну дисципліну присвячено вивченню 

а) властивостей речовини в магнітному та електричному полях і

б) статистичної фізики неідеальних систем.

Лекційних годин:14

ПРЗ: 30

Годин самостійної роботи: 74

4 курс (8 семестр)

Додаткові розділи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 38 годин

3 курс (5 семестр)

Електродинаміка

курс покликаний поглибити знання з класичної електродинаміки, засвоїти математичний апарат класичної теорії поля, теорію електромагнітного поля Максвелла, її релятивістське представлення, та теорію електромагнітного поля в суцільних середовищах

ooo

Курс складається з 4-х змістових модулів: 2-а модулі в четвертому семестрі, та 2-а  – в п’ятому

Загальний обсяг 240  год

Лекцій60  год.

Практичні заняття - 60 год.

Самостійна робота120 год.

 

 

2 курс (4 семестр)
3 курс (5 семестр)

ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ ТА РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В НАНОСИСТЕМАХ

Предметом дисципліни є розмірні ефекти в наноматеріалах і тонких плівках, наночастинках, нанопорошках та нанокомпозитах з впорядкованих фероїків та мультифероїків, низьковимірні системи, 2Д-напівпровідники, графенові наносистеми.

Лекційних годин: 30

Годин практичних занять: 0

Годин самостійної роботи: 30

1 курс магістрів (1 семестр)