Варіаційні методи теоретичної фізики

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: 32 годин

4 курс (8 семестр)

Динамічні властивості збуджених станів середовищ

Лекцій: 52 години

Практичних занять: 20 годин

Самостійна робота: 72 годин

2 курс магістрів (3 семестр)
2 курс магістрів (4 семестр)

Додаткові розділи квантової механіки

 Спеціальний курс для студентів спеціалізацій "Теоретична фізика", " Квантові компьютери та квантова інформація". Розглядаються питання квантової механіки, які потребують поглибленого вивчення студентами спеціалізацій та є базовими для інших спеціальних курсів.

Лекційних годин: 30

Годин практичних занять: 

Годин самостійної роботи: 30

4 курс (7 семестр)

Додаткові розділи математичної фізики та програмування в TeX

Лекційних годин: 51 годин

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 57 годин

3 курс (6 семестр)

Додаткові розділи статистичної фізики

Навчальну дисципліну присвячено вивченню 

а) властивостей речовини в магнітному та електричному полях і

б) статистичної фізики неідеальних систем.

Лекційних годин: 32

Годин самостійної роботи: 40

4 курс (8 семестр)

Додаткові розділи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 38 годин

3 курс (5 семестр)

Електродинаміка

 

 

 

Лекційних годин: 60 години

Практичних занять: 60 годин

Самостійна робота: 120 годин

2 курс (4 семестр)
3 курс (5 семестр)

Елементи теорії симетрії

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: ?? годин

3 курс (6 семестр)

Квантова електродинаміка

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 курс (8 семестр)

Квантова механіка

Лекційних годин: 68 години

Практичних занять: 68 годин

Самостійна робота: 144 годин

3 курс (5 семестр)
3 курс (6 семестр)