Варіаційні методи теоретичної фізики

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: 32 годин

4 курс (8 семестр)

Додаткові розділи квантової механіки

 Спеціальний курс для студентів спеціалізацій "Теоретична фізика", " Квантові компьютери та квантова інформація". Розглядаються питання квантової механіки, які потребують поглибленого вивчення студентами спеціалізацій та є базовими для інших спеціальних курсів.

Лекційних годин: 30

Годин практичних занять: 

Годин самостійної роботи: 30

4 курс (7 семестр)

Додаткові розділи статистичної фізики

Навчальну дисципліну присвячено вивченню 

а) властивостей речовини в магнітному та електричному полях і

б) статистичної фізики неідеальних систем.

Лекційних годин: 32

Годин самостійної роботи: 40

4 курс (8 семестр)

Квантова електродинаміка

Лекційних годин: 16 години

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 курс (8 семестр)

Квантова оптика

Лекційних годин: 48 годин

Самостійна робота: 42 години

4 курс (8 семестр)

Квантова теорія поля

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 курс (7 семестр)

Квантова теорія твердого тіла

Лекційних годин: 64 години

Практичних занять: ---

Самостійна робота:13 годин

4 курс (7 семестр)

Методи теорії груп Лі

Лекційних годин: 36 години

Практичних занять: 18 годин

4 курс (7 семестр)

Теорія випадкових процесів

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 курс (7 семестр)

Теорія рідких кристалів

Лекційних годин: 36 години

4 курс (7 семестр)