Методи квантової хімії

Лекційних годин: 52

Годин практичних занять: 70

Годин самостійної роботи: 130

1 курс магістрів (1 семестр)

Методологія та організація наукових досліджень

Лекційних годин: 0 годин

Практичних занять: 34 години

Самостійна робота: 36 годин

1 курс магістрів (2 семестр)

Програмування в математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics

Оглядовий курс з програмування у математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics.

 

Лекційних годин: ??

Годин практичних занять: ??

Годин самостійної роботи: ??

1 курс магістрів (1 семестр)

Синергетика в фізиці

Лекції: 34 годин

Практичні заняття:  -

Самостійна робота: 7 годин

1 курс магістрів (1 семестр)

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці

Лекційних годин: 17

Годин практичних занять: 34

Годин самостійної роботи: 130

1 курс магістрів (2 семестр)

Сучасні проблеми фізики

Лекційних годин: 10 годин

Практичних занять: 10 годин

Самостійна робота: 4 години

1 курс магістрів (2 семестр)