Динамічні властивості збуджених станів середовищ

Лекцій: 52 години

Практичних занять: 20 годин

Самостійна робота: 72 годин

2 курс магістрів (3 семестр)
2 курс магістрів (4 семестр)

Новітні методи комп’ютерного моделювання

Лекційних годин: 34

Годин самостійної роботи: 38

2 курс магістрів (3 семестр)

Оптика одновимірних періодичних структур

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: ---

Самостійна робота: 7 годин

2 курс магістрів (3 семестр)

Теоретичні основи фізики функціонування білків

Лекцій: 24 години

Практичних занять: 10 годин

Самостійна робота: 34 годин

2 курс магістрів (3 семестр)
2 курс магістрів (4 семестр)

Фізика наночастинок і наносистем

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 36 годин

2 курс магістрів (3 семестр)