Сучасні проблеми фізики

Лекційних годин: 10 годин

Практичних занять: 10 годин

Самостійна робота: 4 години

1 курс магістрів (2 семестр)
Програма курсу: 

Квантовий ефект Холла.

Двовимірні електронні системи.

Провідність і ефект Холла в двовимірному металі. Цілочисельний квантовий ефект Холла.

Дробовий квантовий ефект Холла.

Метаматеріали.

Класифікація і функціональні властивості метаматеріалів.

Середовища з від’ємними діелектричною і магнітною проникностями.

Поширення електромагнітних хвиль в середовищах з від’ємними діелектричною і магнітною проникностями.

Заломлення електромагнітних хвиль на границі з середовищем з від’ємними діелектричною і магнітною проникностями.

Практичні застосування явищ в середовищах з від’ємними діелектричною і магнітною проникностями.  Суперлінза.

Низьковимірні квантові структури в кристалах.

Квантові ями, квантові дроти та квантові точки.

Класифікація гетероструктур та надграток.

Енергетичний спектр електронів у квантових ямах, квантових дротах, квантових точках та надгратках.

Застосування квантово-розмірних структур.

/span

Контроль знань: 

Іспит (1 кредит за модульно-рейтинговою системою)

Література: 

Основна

1. Нобелевская лекция 1985г. УФН, т.150, N1, с.107-126, 1986. 2. Нобелевские лекции по физике.-1998. УФН, т.170, N3, с.289-291, 2000. 3. Нобелевские лекции по физике.-2000. УФН, т.172, N9, с.1068-1109, 2002. 4. УФН, т.92, N3, с.517-526, 1967. 5. Ari Sihvola. Metamaterials in electromagnetics. Metamaterials, v.1, p.2-11, 2007.

 Додаткова

1. J.B. Pendry. Negative refraction. Contemporary Physics, v.45, N3, p.191-202, 2004. 2. І.П.Пінкевич, В.Й.Сугаков. Теорія твердого тіла. - К., 2006. 3. Л.Е.Воробьев и др. Оптические явления в полупроводниковых квантово-размерных структурах. - Санкт-Петербург, Изд.СПбГТУ, 2000.