Методологія та організація наукових досліджень

Лекційних годин: 0 годин

Практичних занять: 34 години

Самостійна робота: 36 годин

1 курс магістрів (2 семестр)

Новітні методи комп’ютерного моделювання

Лекційних годин: 34

Годин самостійної роботи: 38

2 курс магістрів (3 семестр)

Обчислювальні методи теоретичної фізики

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: немає

Самостійна робота: 130 годин

3 курс (5 семестр)

Оптика одновимірних періодичних структур

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: ---

Самостійна робота: 7 годин

2 курс магістрів (3 семестр)

Основи векторного та тензорного аналізу

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 38 годин

2 курс (3 семестр)

Програмування в математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics

Оглядовий курс з програмування у математичних пакетах FlexPDE і COMSOL Multiphysics.

 

Лекційних годин: ??

Годин практичних занять: ??

Годин самостійної роботи: ??

1 курс магістрів (1 семестр)

Програмування та математичне моделювання

Програмування та математичне моделювання

Лекційних годин: 54 години

Практичних занять: 35 годин

Самостійна робота: 90 годин

1 курс (2 семестр)
2 курс (3 семестр)

Синергетика в фізиці

Лекції: 34 годин

Практичні заняття:  -

Самостійна робота: 7 годин

1 курс магістрів (1 семестр)

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці

Лекційних годин: 17

Годин практичних занять: 34

Годин самостійної роботи: 130

1 курс магістрів (2 семестр)

Сучасні проблеми фізики

Лекційних годин: 10 годин

Практичних занять: 10 годин

Самостійна робота: 4 години

1 курс магістрів (2 семестр)