Теорія алгоритмів

Лекційних годин: 17 години

Практичних занять: ?? годин

Самостійна робота: ?? годин

3 курс (6 семестр)

Теорія випадкових процесів

Лекційних годин: 18 години

Практичних занять: 18 годин

Самостійна робота: ?? годин

4 курс (7 семестр)

Теорія рідких кристалів

Курс дає знання з розв’язку задач фізики рідких кристалів методами теоретичної фізики, зокрема, теорії фазових перетворень та флуктуацій, лінійної та нелінійної оптики, гідродинаміки, теорії дефектів, та ін.

Лекційних годин: 34

4 курс (7 семестр)

Теорія рідких кристалів

Лекційних годин: 36 години

4 курс (7 семестр)

Теорія функцій комплексної змінної

 Теорія і методи теорії функцій комплексної змінної

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 17 годин

Самостійна робота: 75 годин

2 курс (3 семестр)

Теоретичні основи фізики функціонування білків

Лекцій: 24 години

Практичних занять: 10 годин

Самостійна робота: 34 годин

2 курс магістрів (3 семестр)
2 курс магістрів (4 семестр)

Термодинаміка та статистична фізика

Курс включає основні положення рівноважних термодинаміки та статистичної фізики, у тому числі методи рівноважної статистичної фізики класичних і квантових невироджених систем, теорію вироджених систем, статистичну фізику гетерофазних багатокомпонентних систем, теорію флуктуацій.

Лекційних годин: 58 годин

Практичних занять: 58 годин

Самостійна робота: 124 годин

3 курс (6 семестр)
4 курс (7 семестр)

Фізика наночастинок і наносистем

Лекційних годин: 34 години

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 36 годин

2 курс магістрів (3 семестр)