Тарнавський Олександр Станіславович

tarnavskyy
Кандидат фізико-математичних наук
Асистент кафедри теоретичної фізики
Контакти: 
  • E-mail: smalko1atbigmir [.] net
Коло наукових інтересів в останні роки: 
  • Орієнтаційна нестійкість рідких кристалів
Вибрані наукові публікації: 

1. М.Ф. Ледней, А.С.Тарнавский “Гистерезис перехода Фредерикса в ограниченных световых пучках” // Кристаллография, 55, №2, стр. 337-343 (2010).

2. M.F. Ledney, O.S. Tarnavskyy "Hysteresis of light induced Freedericksz transition in nematic cell with finite anchoring energy" // Functional Materials, 18, No.3, pp. 358-367 (2011).

3. М.Ф. Ледней, О.С. Тарнавський "Вплив обмеженості світлових пучків на гістерезис переходу Фредерікса в нематичній комірці" // Укр. фіз. журн., Т. 56, №9, стор. 880-887 (2011).